Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting

Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht?
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht over wat u naar verwachting krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele (ex-)partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Het pensioenoverzicht zetten wij elk jaar in uw eigen ‘Mijn SPF pensioen’ op onze website. Zo krijgt u snel een duidelijk inzicht in uw huidige en toekomstige pensioensituatie. De gegevens op dit overzicht hebben betrekking op de stand van zaken per 1 januari 2019.

 
Lees meer...
Pensioenoverzichten moeten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Daarom hebben verzekeraars en pensioenfondsen samen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit pensioenoverzicht. Heeft u pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan kunt u eenvoudig de bedragen op de verschillende pensioenoverzichten met elkaar vergelijken. En die van uw eventuele partner natuurlijk ook.

De uitkeringen die op het pensioenoverzicht staan, zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat daarover premies en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw  persoonlijke omstandigheden.

Hoewel in het pensioenoverzicht sprake is van ‘zolang u leeft’ kunnen alle genoemde pensioenbedragen tijdens de uitkeringsperiode toch lager of hoger uitvallen. Dit kan gebeuren als er in de toekomst gekort zou moeten worden op de pensioenen omdat dit nodig is voor de financiële situatie van het fonds. Het kan ook voor komen dat door wettelijke vereisten en/of reglementswijzigingen het te verwachten pensioen lager kan uitvalt.
Aan de andere kant kan het zijn dat het fonds de uitkering verhoogt, omdat de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Dit heet toeslagverlening.

We adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan uw pensioenen van verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen.

Kies hieronder welke situatie voor u van toepassing is.

Werkt u nog bij SABIC?

Heeft u gewerkt bij SABIC?

Ontvangt u een uitkering van SPF?

Ontvangt u partnerpensioen van SPF?

 

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord